- Contact us -

RealName:MIiss wang

Mobile:13592760466       Tel:086-769-85813551

Email:ylxj@zgyouli.cn

WebSiteUrl:http://www.youlimac.com  /  www.youlixj.com

CompleteAddress:NO35,zhuyuan road,liaoxia Houjie town Dongguan Guangdong


Wechat


Mobile


Wechat applet

- Message -

Full name *
Mobile phone *
Corporate name
E-mail
Content *


Copyright ©2020 Dongguan Houjie Youli shoe machine trade    Technical support:Acshoes(Management login